Dydaktyka


  Biofizyka

  Wydział Lekarski

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  kierunek lekarski


  kierunek lekarsko-dentystyczny


   


  Podstawy obrazowania medycznego

  Weterynaria UJ-UR

  kierunek lekarski


  kierunek lekarsko-dentystyczny